Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 30/578-52-20

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 70/502-49-23

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Hírek

Honvédségi toborzás 2023.

2023.02.15.

(Nagyításhoz kattintson a képre!)

» Tovább

Testületi ülés meghívó

2023.01.20.

Meghívó

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. január 25. (szerda) napján 14:00 órakor
soros, nyílt ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A nemzeti, állami és községi ünnepek, megemlékezések 2023. évi programjának tervezete
Előadó: Farkas János polgármester

3.) A Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2022. évi munkájukról
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök

4.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester

5.) Az FBH-NP Nonprofit Kft. beszámolója
Előadó: Farkas János polgármester, Schauer Tamás ügyvezető

6.) Előterjesztések

6.1. A „Belterületi belvíz II. ütem” kivitelezésére vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Farkas János polgármester

6.2. A 6932 Magyarcsanád, belterület 602/1 és 602/2. hrsz-ú ingatlan elidegenítése
Előadó: Farkas János polgármester

6.3. A 6932 Magyarcsanád, belterület 943. hrsz-ú ingatlan elidegenítése
Előadó: Farkas János polgármester

6.4. Magyarcsanád Község Képviselőtestületének az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas János polgármester

7.) Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!


Magyarcsanád, 2023. január 19.

Farkas János sk.
polgármester

» Tovább

FBH ürítési tájékoztató 2023.

2023.01.11.

(nagyításhoz kattintson a képre!)

 

» Tovább

Falugazdász ügyfélfogadás

2023.01.04.

Tisztelt Gazdálkodók,


A falugazdász következő ügyfélfogadása
2023. január 18-án szerdán lesz,

ezt követően pedig kéthetente,
szerdán 12.00-16.00 óráig.

 

Sürgős esetben ügyfélfogadás:
Makón Széchenyi tér 7. I. emelet 9.


Fehér Attila
biztosításközvetítő falugazdász
Telefon: +36 20/510-27-83

» Tovább

Álláspályázat

2022.12.28.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 332
Intézményi iktatószám: APH/3476/2022

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
APÁTFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Pénzügyi feladatok ellátása: házi pénztárak kezelése,
készpénzforgalom bonyolítása, pénztári nyilvántartásának vezetése, banki utalások rögzítése,
számlázás és a hozzá kapcsolódó feladatok, ÖNEGM és Ebr42 rendszerben adatszolgáltatások,
elszámolások elkészítése, beruházások pénzügyi lebonyolításában történő közreműködés,
pályázatok benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése, KIRA rendszer
használata, adóhatósági feladatok ellátása.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Magyarcsanád
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
települések Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak. A munkavégzés helye: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1. és 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. rendelkezései az irányadók. A kiíró a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő 6 hónap. Pályázat megküldése:
postai úton a 6931 Apátfalva, Templom u. 69. címre,a borítékon feltüntetve a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:APH/3476/2022 és a munkakör elnevezését: Pénzügyi
ügyintéző v. elektronikus úton az apatfalva.polg@gmail.com e-mail címen keresztül.


Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:


Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Pénzügy, bank és biztosítás, 29/2012. (III.7.) Korm. r. 1. mell. 19.
pont szerint.


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- 87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez és
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatását vállalja,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
és annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:


A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:
Nem


Egyéb pályázati előnyök:

- az ASP rendszer felhasználói szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.10. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: Az előzetesen kiválasztott Pályázók személyes interjún
vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.17. 23:59
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.01.23.
Publikálás tervezett időpontja: 2022.12.19.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

» Tovább

FBH tájékoztatás

2022.12.16.

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

szelektív hulladék begyűjtésének pótlása
2022.12.17. (szombat) napján történik.

 

Együttműködésüket megköszönve,
FBH-NP Nonprofit Kft.

» Tovább

Testületi ülés meghívó

2022.12.14.

Meghívó

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. december 21. (szerda) napján 14:00 órakor
soros, nyílt ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

N A P I R E N D

 

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Farkas János polgármester

2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

3.) Belső Ellenőrzés 2023. évi terve
Előadó: Farkas János polgármester

4.) Előterjesztések

4.1. A 2023-2024. évi START közfoglalkoztatási pályázat benyújtása
Előadó: Farkas János polgármester

4.2. Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

4.3. Magyarcsanád Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

5.) Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2022. december 14.

Farkas János
polgármester

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu